Klauzula ochrony danych osobowych newslettera serwisu sklep.drewtrans.pl

Nasza firma Drew-Trans II szanuje prawo do prywatności swoich Użytkowników. Dokładamy starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Drew-Trans II z siedzibą w Chojnicach przy ul. Składowej 12. Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych, czyli o tym, jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Aby skontaktować się z Administratorem możesz przesłać informację na adres iod@drewtrans.pl lub zadzwonić pod numer 52  397 20 58.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub w trakcie korzystania z innych funkcji portalu (sklep internetowy, newslettera).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania danych osobowych, aby móc świadczyć usługi sprzedaży w sklepie internetowym. W takiej sytuacji potrzebujemy minimum:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • inny adres do korespondencji,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

W szczególnych sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa związane np. z rachunkowością lub podatkami, możemy wymagać od Ciebie podania również innych danych.

W celu realizacji usługi newslettera wymagamy tylko Twojego adresu e-mail.

Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres przetwarzania danych

W ramach podstawowych usług portalu przetwarzamy dane, które dobrowolnie podajesz w celu realizacji usług związanych ze sklepem internetowym.

Przetwarzamy również dane niezbędne do świadczenia usług newslettera. W tych przypadkach podanie niektórych informacji jest konieczne w celu właściwej realizacji usług (np. procesowania płatności, zależnie od wybranej formy zapłaty).

Zakres przetwarzanych danych jest zatem różny w przypadku poszczególnych usług i są wskazane w stosownych formularzach podczas procesu ich realizacji.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane na podstawie umowy o realizację usług (np. korzystania ze sklepu internetowego na podstawie treści regulaminu). Przetwarzamy zatem dane niezbędne do realizacji tej umowy. Bez ich podania nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do tych usług.

Dokonujemy również pomiarów statystycznych w celu ulepszania naszych usług i dopasowywania ich do potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników, jak również w celach reklamowych (newslettera).

W przypadku usług płatnych, Twoje dane przetwarzamy również na podstawie przepisów prawa w celach rachunkowych i podatkowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu ustania podstawy do ich przetwarzania.

W przypadku udzielonej zgody - do czasu jej cofnięcia lub skierowania wniosku o ograniczenie przetwarzania.

W przypadku danych niezbędnych do realizacji umów - przez okres ich wykonywania, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu tych umów.

W przypadku danych gromadzonych w celach rachunkowych i podatkowych - przez czas zgody z obowiązującymi przepisami.

Twoje prawa

Zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO), przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskiwania ich kopii
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo żądania usunięcia danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w tym przypadku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Komu przekazujemy Twoje dane?

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem portalu (np. dostawcom usług IT). Przekazanie danych objęte jest w takim przypadku stosowną umową i wymaga od podwykonawcy zachowania poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą zostać przekazane również innym, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów, podmiotom, w tym organom ścigania (prokuratura, policja, sąd).

Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom zagranicznym, w tym spoza Unii Europejskiej.

Czy Twoje dane podlegają automatycznemu przetwarzaniu?

Jedyną formą automatycznego przetwarzania danych w ramach portalu jest zbieranie danych statystycznych. Poza tym Twoje dane nie są przetwarzane w żaden zautomatyzowany sposób, w tym profilowane.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowych produktach i promocjach!